Den tillfälliga befolkningsökningen

Jokkmokk som tätort har kring 2.800 invånare. Under vintermarknaden kommer åtminstone tio gånger så många människor att vistas här. För att det hela ska fungera är det många saker som måste gå ihop. En viktig detalj är givetvis persontransporterna. Det skulle vara roligt att få fram statistik över antalet bussar i tätorten under marknadsdagarna, liksom hur många personbilar utöver det normala som finns i orten. Gator är avstängda, antalet parkeringar (och deras placeringar) förändras – och den ordinarie trafiken måste fungera i dramatiskt förändrade förhållanden.

Jag ska försöka få fram information och fordonsstatistik under kommande dagar. Mest av egen nyfikenhet, men också för att visa hur stor marknaden egentligen är jämfört med vardagen här.

Jokkmokks Taxi

Bilden: Jokkmokks Taxi är en av de lokala aktörerna för persontransporter på orten.